Drift- och transportledning samt fakturering

Fredrik Backström
Driftansvarig
+46 70 264 72 13
fredrik.backstrom@saferoad.se

Jens Hörnberg
Driftledare
+46 70 266 48 75
jens.hornberg@saferoad.se

Olle Wählby
Driftledare
+46 72 237 20 12
olle.wahlby@saferoad.se

Nadine Moberg
Driftledare
+46 72 601 62 16
nadine.moberg@saferoad.se

Sofia Glans
Teamleader
sofia.glans@saferoad.se

Sebastian Sköldebrink
Driftledare
sebastian.skoldebrink@saferoad.se

Therese Carlsson
Administratör
+46 19 27 79 797
therese.carlsson@saferoad.se

Vakt och lots

Mikael Hernström
Affärsområdeschef
+46 72 504 64 85
mikael.hernstrom@saferoad.se

Jakob Linder
Materialansvarig
+46 19 20 68 26

Giovanni Espinoza
Material, lager
giovanni.espinoza@saferoad.se

Administration och personal

Felicia (Fillan) Höglund
Personal, administration
+46 19 27 79 797
felicia.hoglund@saferoad.se

Elin Brännmark
Personalansvarig, norr
+46 19 27 79 797
elin.brannmark@saferoad.se

Thomas Mälman
Personalansvarig, mitt
+46 19 27 79 797
thomas.malman@saferoad.se

Markus Sande
Personalansvarig, syd
+46 19 27 79 797
markus.sande@saferoad.se