Schakttillstånd, etableringstillstånd och polistillstånd

För att få utföra ett ingrepp i kommunens gatu- och parkmark krävs ett schakttillstånd. Vi ordnar med ansökan och ser till att alla tillstånd är klara i god tid till arbetsstart.

Vi hjälper er med tillstånden, såsom polistillstånd, schakttilsstånd samt ansökan om etablering av arbetsplats.  När man tar offentlig mark i anspråk gör man en ansökan till Polisen som sedan remitterar ärendet till berörd markägande- eller driftansvarigmyndighet som beslutar om avgift ska tas ut för upplåtelsen. Stockholmsstad och många kommuner kräver att alla entreprenörer som ska utföra markarbeten inom staden ansöker om schaktlov/-tillstånd, där man reglerar vad som kommer utföras och på vilken plats. Vi hjälper er med ansökningen och kontakterna med kommunen.

Schakttillstånd

För att få utföra ett ingrepp i kommunens gatu- och parkmark krävs ett schakttillstånd. Vi ordnar med ansökan och ser till att alla tillstånd är klara i god tid till arbetsstart.

Etablerings- och polistillstånd

Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda offentlig plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen. Vi hjälper er inför en uppställning av byggetableringar där ordningslagen säger att det behövs polistillstånd, till exempel för fasadställningar, bodar, manskapsvagnar, containrar, hissar, kranar, stängsel med mera. Vår tillståndsavdelning sköter er tillståndsansökan med berörda myndigheter som vi har goda kontakter med, bland andra Polisen och Trafikkontoret.

Kontakta oss: tillstand@saferoad.se

 

Fredrik_Persson_Skanska.jpg

"Jag upplever att Saferoads medarbetare alltid är serviceinriktade, tillgängliga, hjälpsamma och kompetenta"

Fredrik Persson, projektchef region Väg & Anläggning, Skanska Sverige AB

 

Polistillstånd / markupplåtelse

Polistillstånd och markupplåtelse är en ansökan som behöver göras, bland annat för att få ta kommunens mark i anspråk, till exempel inhägnad.

Kontakta depå

Schakttillstånd

Schaktöppningstillstånd är en ansökan som behövs för att gräva, borra och dra ledningar. Till exempel när man ska lägga ner ny kabel i marken.

Kontakta depå