Trafikanordningsplan, TA-plan

Med vår helhetslösning i projekten hjälper vi er med alla steg i processen av att etablera en säker arbetsplats. Som till exempel att ta fram en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan)

En TA-plan (trafikanordningsplan) är en plan över arbetsplatsens trafikanordningar, alltså vilka skyltar, barriärer och annan utrustning som ska finns på platsen för att skydda personal och vägleda och skydda förbipasserande trafik. Den visar hur trafikföringen sker, hur arbetet utmärks med vägmärken och vägmarkeringar samt vilka typer av material som används som skydd. TA-planerna konstrueras efter förhållandena på platsen och är ett krav från kommunerna och Trafikverket för att få starta ett arbete. För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten (Trafikverket eller kommunen). Det hjälper vi till med!

TA-planen kompletterar arbetsmiljödokumentationen

Vi på Saferoad vill dock inte bara se TA-planerna som en ritning över hur trafik ska ledas genom en arbetsplats, utan som ett komplement till arbetsplatsens arbetsmiljödokumentation. Våra Tillståndshandläggare/TA-planritare har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser samt är experter på gällande regelverk samt att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser. I tät innerstadstrafik samt på motorväg och landsväg.

Henrik_Mattsson.png

"Saferoad är en komplett leverantör av helhetslösningar på stora projekt med kompetent personal. De har full service på material och ett nytänkande inom produktval"

Henrik Mattsson, produktionschef Västlänken E02 Centralen, NCC Infrastructure

Vi hjälper dig hela vägen

Med vår helhetslösning i projekten hjälper vi er med alla steg i processen av att etablera en säker arbetsplats. Allt från skissen och ansökan av TA-planen till färdig utställning.

Kontakta depå

En TA-plan innehåller

  • Kontaktinformation
  • Plats
  • Tider
  • Föreskrifter
  • Utmärkningsansvariga
  • Skisser
  • Polistillstånd
Tillståndshandläggare