Säker etablering

Vi ser till att er arbetsplats är etablerad och klar i rätt tid för ert projekt. Och det gjort utefter gällande reglverk och krav.

Arbetet på vägen är riskabelt, särskilt i samband med etablering och avetablering av vägarbetsområden där trafikanordningar ska sättas upp. Vi har lång erfarenhet av implementering av TA-etableringar och tar hand om allt du behöver för att skapa en säker arbetsplats, så att du och dina medarbetare kan arbeta säkert vid eller på vägen.

En säker etablering kräver god planering, riskbedömningar, säker arbetsanalys, erfaren personal samt lastbilar och utrustning anpassade till jobbet. Utefter gällande regelverk och krav hjälper vi dig med utställning av allt material som behövs för en säker etablering av vägavstängningen.

Vår egen personal sköter TMA samt vakt- och lotstjänster där det behövs. Hör av dig så hittar vi en lösning som passar dina behov.